Stanisław Okoń urodzony 9 września 1918 roku wzrastał wraz z odrodzoną niepodległą Rzeczpospolitą.
     Należał do pokolenia nie znającego gorzkiego smaku życia pod zaborami, a wychowanego w niezwykle mocnym pragnieniu utrzymania wolności i niezależności. Od 1929 należał do ruchu harcerskiego.
W roku harcerskim 1932/33 z zastępów "Lisy" i "Żbiki" powstał zastęp Kozice Skalne - powierzono go Stanisławowi Okoniowi. W ten sposób nasz bohater związał się z 5 Męską drużyną Harcerzy im. Ks. Ignacego Skorupki, która nosiła amarantowe chusty.

     W latach 1935-37 druh Staszek -przyboczny drużyny- często pełnił obowiązki drużynowego Antoniego Karnasiewicza. Na obozie w Augustowie 25 lipca 1936 roku znalazł się wśród założycieli Krągu Totemowego "Dzieci Pioruna" zawiązanego podczas ogniska na przylądku Klonowica nad Jez. Necko przez Antoniego Karnasiewicza. Od tej pory dla harcerskich przyjaciół był "Sumakiem Śmiałym".
     Marzył o podjąciu studiów na Akademii Sztuk Pięknych -niestety marzenia przerwała wojna.
Stanisław Okoń, od początku okupacji zaangażowany w działalność harcerską, obserwował skutki bombardowań Krakowa.
"...To już nie była zabawa, to już nie były harce drużyny gdzie świczyże? tak przydatne teraz umiejętności. To już nawet nie Pogotowie Wojenne. To wojna -Walka o godne przeżycie lub nawet godną śmierć..." pisał Stanisław Okoń.
     Wkrótce nasz bohater znalazł się w strukturach konspiracyjnej Komendy Chorągwii. Harcerski "Sumak" stał się jego pseudonimem, posługiwać się także nazwiskiem Okulicz. Kierować zespołem prasowym, był też łącznikiem z "Pasieką" w Warszawie.
     W 1940 roku przeżył pierwsze aresztowanie - zabrany spod krakowskich Sukiennic z teczką pełną gazetek zjadł je w nocy i następnego dnia został zwolniony.
     Po licznych aresztowaniach przez gestapo działalność Szarych Szeregów podupadła. Po objąciu funkcji komendanta Chorągwi "Sumak" nawiązał porozrywane kontakty i odbudował Komendę Chorągwi. Jako komendant starał się rozszerzyć zakres konspracyjnej pracy harcerzy i wprowadził nowe formy działalności.
     W nocy z 4 na 5 marca 1942 roku "Sumak" powrócił z kolejnej podróży do Warszawy i udał się do mieszkania na ulicę Garncarską. Wkrótce zjawiło się Gestapo. Trzeci Komendant Krakowskich Szarych Szeregów został aresztowany. Przewieziono go najpierw na ul. Pomorską gdzie znajdowała się siedziba krakowskiego gestapo, z następnie do wiązienia przy ulicy Montelupuich. 3 sierpnia 1942 roku, z wyrokiem śmierci, nasz bohater został przetransportowany do Oświęcimia. Otrzymał numer 55800 i przebywał w bloku XI. W dniu 15 września zostało wysłane zawiadomienie o jego śmierci.
     Ponieważ po ująciu Okonia nie aresztowano nikogo z Szarych Szeregów, należy przypuszczać, że gestapo nie zdawało sobie sprawy, iż wpadł im w ręce komendant konspiracyjnej organizacji młodzieżowej. "Sumak!' mimo pięciomiesięcznego pobytu w hitlerowskich wiązieniach śledczych milczał... śmierć poniósł za "uczestnictwo w tajnej organizacji wojskowej".

     W 1979 roku nowo powstały Szczep Błyskawica (z rozłamu Szczepu Wichry) przyjmuje za swojego bohatera Stanisława Okania.
     W roku 1986 Szczep 5 KDH obchodził wiele uroczystości związanych z 75 rocznicą powstania Piątki, oraz 50 rocznicą powstania Krągu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna.
     Z pośród wielu uroczystości jedną z najbardziej doniosłych był V Zlot - Szary Trop. Program Zlotu, który odbył się w dniach 18 - 20 kwietnia 1986 r, obejmował Złaz Krągu Totemowego, grę miejską tropami Szarych Szeregów , ogniska zlotowe, spotkanie inaugurujące powstanie Bractwa Dwóch Sztandarów, a przede wszystkim odsłoniżcie tablicy upamiątniającej miejsce aresztowania Patrona Piątki Stanisława Okonia.
     Dla odsłonięcia tablicy powołano Komitet Honorowy w skład którego wchodzili, oprócz zasłużonych Piątaków i przyjaciół Szczepu, członkowie władz ZHP, przedstawiciele władz miejskich, oraz dyrektorzy Szkół w których Szczep działał. Wyjątkowym gościem na uroczystości była pani Maria Wójcik - siostra Stanisława Okonia.
Tablicą odsłoniąto w dniu 19 kwietnia 1986r. podczas uroczystego apelu przy ul. Garncarskiej 6. Aby ufundować tablice harcerze i instruktorzy Szczepu sprzedawali przeznaczone na ten cel cegiełki. Odsłoniżciu tablicy towarzyszyła wystawa o Szarych Szeregach i ich działalności na terenie Krakowa podczas II Wojny Światowej, otwarta w budynku Komendy Hufca Krowodrza przy ul. Reymonta. Po zwiedzeniu wystawy uczestnicy Zlotu uczestniczyli w ognisku na którym wręczono dyplomy zastępom, które zwyciężyły Zlot ( pierwsze miejsce zajął zastęp Rosomaki z Pioruna ).
     Odsłonięcie Tablicy i towarzyszący temu Zlot odbiło się szerokim echem w środowisku harcerskim, oraz w mediach.Tablica przy ulicy Garncarskiej 6 istnieje do dziś i jest stałym punktem spotkań byłych jak i obecnych Piątaków, którzy otaczają ją opieką.

Back to Top
Free and premium joomla templates.