12765624 1264089513607472 782700904 o
     

Jak przekazać 1% podatku?

     Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego podać: wysokość wnioskowanej wpłaty - czyli 1% podatku oraz nazwę Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i numer KRS 0000057720. (pełny numer razem z zerami!)

By część podatku trafiła do nas, należy w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem wpisać:

MAL-164 oraz IMIĘ i NAZWISKO wpłacającego.

     Kod jednostki czyli MAL-164 jest tutaj najważniejszą informacją! Wszystkie przekazy z urzędu są najpierw kierowane na konto główne ZHR. Jedynie kod jednostki jest informacją, do jakiej konkretnej jednostki zostaną skierowane później pieniądze i czy trafią do nas czy nie. Wiele Waszych wpłat w zeszłym roku, nie trafiło do nas, ponieważ zabrakło tego kodu!

     Rubryka ta w poszczególnych rodzajach druku PIT, to: PIT-28 - poz. 127, PIT-36 - poz. 304, PIT 36L - poz. 107, PIT-37 - poz. 125, PIT-38 - poz. 60, PIT- 39 - poz. 53

     W następnym polu prosimy zaznaczyć WYRAŻAM ZGODĘ, co pozwoli naczelnikowi Urzędu Skarbowego przekazać nam informacje umożliwiające kontakt z Wami. Dzięki temu ZHR będzie mógł listownie potwierdzić przekazanie nam środków.

     Wyliczonej kwoty nie wpłaca się na konto ZHR ani Szczepu. Należy ją jedynie zadeklarować w odpowiedniej rubryce na druku PIT! Urząd Skarbowy sam przekaże pieniądze na konto ZHR!

Materiały do pobrania

Back to Top
Free and premium joomla templates.