Ponieżej zamieszczone

zostały informacje o

danych teteadresowych obozu.

 
Obóz Harcerski Szczepu 5 KDH "Wichry"
Huta Różaniecka
37-613 Ruda Różaniecka
 
Telefon obozowy: +48 794 659 640
 
Telefony do kadry organizacyjnej:
   
   kwatermistrz Maciej Adrian: +48 534 668 203 (cały obóz)
   komendantka Karolina Wierzejska: +48 509 842 251 (cały obóz, z wyjątkiem 24.07-27.07)
   komendant Piotr Hausner: +48 506 082 275 (w zastępstwie od 24.07 do 27.07)
 
Szczegółowe wskazówki dotyczące dojazdu do obozu zostaną zamieszczone w przyszłym tygodniu, ze względu na poszukiwania najbardziej przejezdnej drogi w obrębie lasu.
 
Rodziców druhen z "Błyskawicy" informujemy, że dh Maria Koźbiał podczas obozu używa innego numeru telefonu: 883 774 230
Back to Top
Free and premium joomla templates.